Vi bjuder in till inofficiell utställning lördag 20 maj

Scroll down for info in english.

Plats: Skellefteå Greyhound park, Fällbäcken Skellefteå (utomhus)
Domare: Inger Andersson

OBS! Evenemanget är fullbokat.

Länk till PM.

Bedömningen börjar kl 9.00, incheckning och vaccinationskontroll från kl 8.00. Preliminär tid för din hunds bedömning skickas ut med ett infomail 1-2 veckor innan utställningen. Finaler startar när alla vuxna/veteraner är färdigbedömda.

För alla raser från 4 månader. Föranmälan samt vaccinationintyg krävs.

Klasser

Babyvalp 4-6 mån, 150 kr

Valp 6-9 mån, 150 kr

Junior 9-18 månader, 200 kr

Unghund 18-36 månader, 200 kr

Vuxenklass, 200 kr

Veteran 8 år och uppåt, 100 kr

Barn med hund, handler upp till 12 år 20 kr och anmäls på plats.

Om domaren Inger Andersson, Furuögrund, Byske
Inger Andersson har en lång meritlista inom utställningsvärlden, med hundar som presterat på topp. Sedan 1970-talet har hon varit vinthundarna trogna, och ägt såväl Greyhound som Afghanhundar som Whippets. Numera har Inger Andersson endast Whippets, och har fött upp många kullar.
Inger Andersson har engagerat sig i flertal klubbar, och arrangerat många utställningar. Hon har även utbildat ringsekreterare i Västerbotten. Inger har genomgått kurs i Anatomi och Bedömning och har godkänt centralprov i ämnet. Under årens lopp har hon dömt i många inofficiella utställningar, arrangerade av Kennelklubben, ras- och specialklubbar från söder till norr i landet, men även i Finland.

Kontakt vid frågor: skellefteahundkapp@gmail.com

Anmälan sker via formuläret via länken och betalning = fullständig anmälan.
Sista anmälan 30 april.

Betalning görs via swish till 123 593 47 57 eller bankgiro 5938-8843. Märk med ”Utställning samt hundens registreringsnummer. T.ex Utställning SE2021/123456

OBS! Anmälningsavgiften är bindande.

Vi har ett maxantal på 80 anmälningar och sista anmälningsdag kan stängas tidigare om maxantalet uppnås före den 30 april.

Försäljning av korv, hamburgare och fika kommer finnas på plats.

Varmt välkomna!

In english.


We invite you to an unofficial dog show Saturday 20 May

Where: Skellefteå Greyhound park, Fällbäcken Skellefteå (utomhus)
Judge: Inger Andersson

Registration link: http://simplesignup.se/event/202418-inofficiell-utstaellning-loerdag-20-maj-2023

The assessment starts at 9.00, check-in and vaccination control from 8.00. Preliminary time for your dog’s assessment will be sent out with an infomail 1-2 weeks before the show. Finals start when all adults/veterans are fully judged.

For all breeds from 4 months. Pre-registration and vaccination certificates are required.

Classes

Baby puppy 4-6 months, 150 SEK

Puppy 6-9 months, 150 SEK

Junior 9-8 months, 200 SEK

Young dog 18-36 months, 200 SEK

Adult class, 200 SEK

Veteran 8 years and up, 100 SEK

Children with dog, handler up to 12 years 20 SEK and registered on site.

About the judge Inger Andersson, Furuögrund, Byske
Inger has a long track record in the dog show world. Since the 1970s she has been faithful to the greyhounds, and has owned Greyhounds, Afghan Hounds and Whippets herself. Nowadays Inger Andersson only has Whippets, and has bred many litters.
Inger Andersson has been involved in several clubs and organized many shows. She has also trained ring secretaries in Västerbotten. Inger has completed a course in Anatomy and Assessment and has passed the central test in the subject. Over the years, she has judged in many unofficial shows, arranged by the Kennel Club, breed and specialty clubs from south to north in the country, but also in Finland.

Email for questions: skellefteahundkapp@gmail.com

Registration is done by the form via the link and payment = complete registration.
Last date for registration is 30 April.

Payment is made by swish to 123 593 47 57 or bankgiro 5938-8843. Mark with ”Utställning” and the dog’s registration number.

NOTE! The registration fee is binding.

We have a maximum number of 80 entries and the last day of registration can be closed earlier if the maximum number is reached before April 30.

Sales of hot dogs, hamburgers and coffee will be available.

Warmly welcome!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: