Medlem

Checklista

Lathund för aktiva

Nedan har vi försökt sammanställa en liten lathund för våra aktiva medlemmar, skulle ni sakna något, hör av er så skall vi försöka lägga till det som saknas.

Checklista inför varje år
Vad man bör göra inför det nya året för att få sin hund startklar för tävling/trial.

  • Betala in medlemsavgiften,  till din klubb. Senast 31 januari.
  • OBS OBS avvakta bet av tränar och hund lic till efter kongressen. ev ändringar kommer att ske. Senaste betalningsdag blir då 30 april
  • Tränarlicens/ hundlicens bet till SHCF senast 31 mars
    Glöm inte att ange för vad och vem betalningen avser.

Skellefteå Hundkapps Bankgiro 5938-8843

SHCF Bankgiro 313-1588

  • Se till att alla nödvändiga handlingar är inskickade till SHCF; ägaranmälan och stamtavla för nya hundar, byte av sällskap, hundar som bytt ägare osv.
  • Betala in medlemsavgift till SKKKontrollera att hundens vaccinationer är iordning!

Giltighetstider
Valpsjuka enligt SKKs rek, f n 4 år,
rekommendation på Parvo 3 år

Medlemsavgifter Skellefteå Hundkapp 2017
Enskild medlem: 400kr
Ungdom (under 25år): 325kr
Familj: 750kr
Stödmedlem: 200kr
Valpgåvomedlemskap: 100kr
Medlemsavgifterna sätts in på klubbens Bankgiro 5938-8843 . Kom ihåg att skriva vem avgiften avser.
Träningsavgift 2017
För medlem 500kr/säsong eller 50kr/gång
För Icke medlem 50kr/gång
SHCFs Fastställda avgifter för 2017
Avgifterna för tränar och hund licenser skall vara SHCF tillhanda senast 31 mars 2016Maxavgiften för B och hund licenser tillsammans är 2100:-. För avgifter inkomna efter 31 mars 2016 tillkommer en avgift på 50:- / lic. Det kan ta upp till 14 dagar innan betalning har registrerats.
Avgiften sätts in på förbundets Bankgiro 313-1588
Avgifter - Tränar/Tävlings/Uppfödarlicenser/
B1 (äga/tävla och ansvara för upp till 5 ägda hundar) 600,-
B2 (äga/tävla och ansvara för upp till 10 ägda hundar) 600,-
B3 (äga/tävla och ansvara för upp till 15 ägda hundar) 600,-
B4 (äga/tävla/träna egna och andras hundar, upp till 20 hundar) Krav vid träning av annans hund: Hunden måste ägas av minst en B-lic person 600,-
Uppf/C-licens (inkluderar annonsering på "uppfödarwebben") 300,-
VilB (Vilande B-licens, motsvarar dvs under annan B-lic persons ansvar handha hund vid tävling ) -
D (lärlingslicens för personer mellan 12 och 18 år) ej avgift
 (tillstånd för personer från 15 års ålder att under annan B-lic persons ansvar handha hund vid tävling) Ej avgift
Avgifter - Hund
Hundlicens
(licens för tävlande hund; tävlingshund från 6 år och det år hund tar licens - fritt - )
200,-
Avgifter - Övrigt
Tidningen Svensk Hundkapp
(Kommer from 2010 ut som Web-tidning påhttp://www.shcf.se)
---
Utfärdande av ny tävlingsbok/ID-bok (om boken förkommit) 250,-
Ägarregistrering
mailas till: RegSHCF@gmail.com
Övrigt

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *