Klassgränser

Klassning av hund (gäller fr o m 2009-01-01)Klassgränser och klassnings,- graderingssystem 2009

Klassgränser
Mot bakgrund av att hundantalet nu är nere på samma nivå som vid starten
2000 beslöts att återgå till fem klasser 2009, mot sju klasser 2008.
Nedan visas en tabell utvisande, ”klassgränser vid landets banor”. Klass fem,
”övrig”, i denna klass skall alla hundar som inte klarar klass fyra föras.

Nedan redovisas tiderna, där respektive klass stänger vid banstandard +-0:

 

295m 510m 746m
K1 17,17 M1 30,32 L1 46,05
K2 17,45 M2 30,69 L2 46,48
K3 17,73 M3 31,06 L3 46,91
K4 18,01 M4 31,43 L4 47,34
K5 18,29 M5 31,80 L5 47,77

Ovanstående tider kommer att korrigeras med värdet av dagens banstandard. Korrigeringen görs med aktuellt värde för medeldistans, 0,5 gånger värdet för kortdistans och 1,5 gånger värdet för långdistans. Den banstandard som anges i hundens programrad är hälften av aktuellt värde utjämnat till 0, 5, 10, 15, 20, o s v.

Exempel:
Om banstandarden räknats fram till -10 så stänger klass K1 på 18.75 (La 18.40),
M1 på 32.79 och L1 på 48.00.

Om banstandarden räknats fram till +10 så stänger klass K1 på 18.55 (La 18.20),
M1 på 32.39 och L1 på 47.40.

Uppåt byter hund klass efter en bättre prestation, neråt efter två sämre prestationer. Dock gäller fortfarande att det inte får skilja mer än 2 klasser mellan bästa klass på kort/medel och sämsta klass på kort/medel (är hunden tex K1 kan den inte bli sämre än M3, M1 kan inte bli sämre K3 osv). Klassning på Långdistans är inte kopplat till K/M.

Varv 451m Split 60m Radie 50m

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *