Träning

Som tidigare år så kör vi inga planerade träningar under Juli månad då många är och tävlar under SM veckan. Tävlingkalender är uppdaterad för att spegla detta. Ordinarie träningar kör igång igen Onsdagen den 5 Augusti.

"Men jag vill vill ju träna!"

Gör som vi alltid har gjort organisera en träning själva. Ring ihop folk och be Jörgen lägga ut det på hemsidan/Facebook.

Det blir en sån träning nu på Onsdagen den 8 Juli kl 19:00

Årets första träning

 

Nästa träning är på Söndag den 10 Maj kl 15:00. Grupp 1 är ansvariga. Aktuell indelning för träningsgrupperna är som förra året med några mindre ändringar.  Vi kommer att köra träning på Onsdagar kl 19:00 samt på Söndagar kl 15:00.

Du hittar aktuella träningsgrupper här

Google kalender och annan info Info om träningstider hittar du här