Nyhet anmälan till tävling 12/8-18

Har efter samråd med SHCF tävlingsansvarig Lars Wicander beslutat att förlänga anmälningstiden för tävlingen söndag 12/8 till torsd 9/8 kl 21:00 detta för att de som tävlar torsd ska kunna anmäla till tävlingen 12/8 om så önskas. Vet att många kanske anmäler till båda dagarna samtidigt.
Lottning till söndagstävlingen sker fredag 10/8 tid meddelas senare på FB
Lottning till torsdagstävlingen sker på tisdag 7/8 kl 18:00 i klubbstugan.
Hälsningar och välkomna
Solveig o AnneLie tävlingsledare skehk