Hem

Välkomna till Skellefteå Greyhound park

Vi ligger i startgroparna inför en ny tävlingssäsong

Tävlingen den 4 juni inställd p.g.a för lite anmälda hundar.

Nästa tävling 18 juni

Provapå dag SkeHk 20150913Du hittar Skellefteå Hundkapps bana 6km nordöst om

Skellefteå centrum vid planfria korsningen från E4 till Fällbäcken/Boviken.