Hem

tävlingsinbj juni 

Du hittar Skellefteå Hundkapps bana 6km nordöst om
Skellefteå centrum vid planfria korsningen från E4 till Fällbäcken/Boviken.
PLANERADE TÄVLINGSDAGAR 2018

Lördag 16 juni

Torsdag 9 augusti och Söndag 12 augusti   ( Marramas Sprint och Skellefte Trofen kommer b.l.a att gå då)

Lördag 1 September

Lördag 6 Oktorber